Vzdělávání v oblasti
myslivosti a přírody
Vzdělávání v oblasti myslivosti a přírody

Publikace a knihy

Text skript se věnuje jednotlivým druhům zvěře a zvířat. Knihu Zoologie lesnická – obratlovci napsal pětičlenný kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. J. Červeného, CSc. a je určena jako skriptum studentům lesního inženýrství. Je stručná, ale velmi přehledná. Bylo by dobře, kdyby se myslivci s obsahem knihy seznámili, alespoň pokud jde o ptáky a savce. Úvodní část těchto dvou kapitol popisuje povrch těla, dále smysly, plicní, hlasovou a trávicí soustavu, vnější vzhled, zbarvení, rozmnožování a další důležité údaje. Jednotný popis druhů obsahuje popis druhu, jeho rozšíření, stanoviště, biologické údaje, početnost, potravu, ochranu a lov. V této části jsou uvedeny i režimy ochrany obratlovců, což je v současnosti velmi důležité. Závěrem text hodnotí význam pro lesní ekosystémy a myslivost. Druhy, které se u nás vyskytují vzácněji, jsou v knize uváděny odlišným tiskem. Bylo by vhodné, kdyby byla kniha zařazena do knihoven okresních mysliveckých spolků.

472 detail
Skladem
Skladem

V posledních letech se vracíme v mnoha oblastech našeho života k tradicím. A tak i nauka o erbech čili heraldika se dostala po dlouhé době opět na výsluní. Naše města obnovují své erby, nově utvořené kraje a mnoho obcí se může pyšnit novými erby, a heraldika proniká i do občanského života.   I v tomto umělecko - vědním oboru se setkáváme s motivy zvěře a lovu. V předkládané studii se mohou čtenáři myslivci i nemyslivci velmi podrobně seznámit právě s těmito motivy v naší heraldice. Takto vyčerpávající soupis nebyl dosud uveřejněn ani v našem ani v zahraničním mysliveckém písemnictví. MOTTO:  Kdo chce chápati přítomnost, musí znáti minulost!                   F. Houska, 1926

200 detail
Skladem
Skladem

Pojednámí o mysliveckých námětech v českých, moravských a slezských národních písních. Srstnatá i pernatá zvěř, lov, postavy hajných a myslivců, lovecký pes, se vrchovatou měrou objevují v celé naší lidové slovesné tvorbě. Autora předkládaných statí „Zvěř, lov a myslivost v české lidové slovesné kultuře“ doc. MUDr. JAROMÍRA KOVAŘÍKA, CSc., není zapotřebí naší myslivecké veřejnosti představovat. Dějinám lovu a myslivosti, mysliveckým zvykům a tradicím, mysliveckým motivům v kultuře, se věnuje již několik desetiletí. Z této tématiky publikoval jako autor či spoluautor 11 monografií (vydaných též opakovaně), je tvůrcem téměř 800 časopiseckých příspěvků. Jeho záslužná myslivecká činnost v rámci národním i mezinárodním byla oceněna mnoha uznáními a vyznamenáními, včetně těch nejvyšších – Čestným mysliveckým řádem Českomoravské myslivecké jednoty, Pamětní medailí ministra zemědělství ČR za celoživotní zásluhy o myslivost.  Z bohaté publicistické činnosti doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc., jsme vybrali tématiku o mysliveckých motivech v české lidové slovesné kultuře, která v takové celistvosti nebyla zpracována ani v našem ani v cizím mysliveckém písemnictví. Jednotlivé studie byly koncipovány před přijetím nového zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., proto se v nich pojednává také o zvířatech, která podle tohoto zákona již nepatří ke zvěři, a dále tehdy byli popisováni též živočichové, kteří nyní ke zvěři patří.

130 detail
Skladem
Skladem
<<  1  2  3  4 

Košík
Váš nákup

nákupní košík je prázdný

Informace
Užitečné informace

- partneři -
OK
ANO   NE